Login

Kalendář VK SPČR

Školení instruktorů SPČR 2024
Barbora 18.5.2024
Vážená kolegyně, vážený kolego,
Školení instruktorů SPČR jako každoročně proběhne 18. 5. 2024 na školícím středisku svazu, Barbora u Teplic. Z rozhodnutí VK SPČR je toto školení zpoplatněno částkou 750,- Kč.
Součástí školení budou i praktická zaměstnání požadovaná VS. Z tohoto důvodu, pokud se chceš účastnit zaměstnání“vynesení partnera z hloubky“ je nutné si přivést plnou výstroj pro potápění ve volné vodě v minimálním rozsahu předepsaném VS pro P***. U těch, kteří se budou chtít aktivně zúčastnit praktických zaměstnání ve vodě bude vyžadována platná lékařská prohlídka!
Zájemci o účast na školení přihlaste se na: milannachtigal@seznam.cz s uvedením, zda máte zájem o plnění disciplíny ve volné vodě.
Zájemci o nocleh z pá na so rezervujte si samostatně na: 774 601 825
Program:
18. 5. 2024 9,00 - 9,30 prezence
9,30 – 13,00 přednášky:
• Nedostatky vědomostí a dovedností často zjišťované u zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Možnosti sjednocení postupů výuky a technického vybavení.
Řízená diskuse. školitelé M. Haták, R. Pudil, J. Hovorka, L. Šefc
14,30 – 19,00 praktická zaměstnání:
• Neodkladná resuscitace
• První pomoc podáním kyslíku
• Vynesení partnera z hloubky
Neratovice 14. 4. 2024
Milan Nachtigal
Pověřený organizací

Zkoušky na kvalifikaci CMAS I* a CMAS I**
Brno 31. 5.  - 2. 6. 2024

Přezkoušení na instruktorské kvalifikační stupně CMAS I* a CMAS I** se uskuteční ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2024 na potápěčské základně Lachtan v Brně.

Podmínky účasti:

1) věk min. 18 let,

2) platná lékařská prohlídka,

3) kvalifikace CMAS P3 nebo kvalifikace vedoucího potápěče IANTD, PADI, SSI, ITD, NAUI a SDI/TDI,

4) doložit absolvování školení SPČR z metodiky vedení výcviku v období let 2019 – 2024,

5) doložit členství v SČP nebo SPMS včetně úhrady čl. příspěvku na rok 2024.

Z potápěčské výstroje budeš potřebovat ABC, oblek, přístroj min 2 m3, obvyklou výstroj pro přístrojové potápění a kompas (viz VS, BS).

K předvedení vyučovací lekce z potápěčské teorie jsou povoleny libovolná literatura a vlastní pomůcky. Dekompresní tabulky s sebou.

 Program:

31. 5.   1730 - 1800 Registrace

            1800 - 2100 Dekompresní příklady, test z teorie, resuscitace

1. 6.     830 Ústní prověrka teorie

            Přejezd na lokalitu „Dalešice“

            Potápěčské disciplíny ve volné vodě dle požadavků VS

Pedagogické minimum praktické výuky ve volné vodě

Přejezd na základnu Lachtan

Pedagogické minimum teoretické výuky

2. 6.     800 – 845 Přejezd na bazén Brno Lužánky

900 – 1100 Pedagogické minimum praktické výuky v chráněném vodním prostoru

            1130 - 1230 Ukončení

Za účast na zkouškách bude vybírán účastnický poplatek (9 000,- Kč při účasti 3 zájemců.      8 000,- Kč při 4, ...atd.) na úhradu organizačních nákladů – v hotovosti. Pro účastníky je zajištěno ubytování (250/noc - hradí účastník), stravování vlastní (možno vařit na místě, objednat hotová jídla u správce, hospoda nedaleko)!

 Jindřich Holopírek CMAS I***

(723 338 872, holopirek@seznam.cz) 
Kalendář výcvikových akcí SPČR 2024

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 16. – 18. únor; Lachtan Brno
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 9. – 10. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.

Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 23. – 24. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.

Školení instruktorů SPČR pořádané SČP 
● 17. – 19. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 31.5. – 2. červen; Brno
● vedoucí/koordinátor V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.

Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 4. – 6. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J. Holopírek - holopirek@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Seminář instruktorů SPČR 2024
● 29. listopad – 1. prosinec; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Tradiční instruktorská akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru. 

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign